ระบบการตรวจสอบผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ (สด.43)


  เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้ระบบ :
รหัสผ่าน :

จัดทำโดย กองกรรมวิธีข้อมูล หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน e-mail: it@tdd.mi.th